Clasa Pregătitoare - Școala Gimnaziala Theodor Costescu Severin

Du-te la conținut
Clasa pregătitoare
Clasa pregătitoare 2021-2022
Clasa pregătitoare 2020-2021
Clasa pregătitoare 2019-2020
OMEN 3181 / 18.02.2019 privind înscrierea elevilor învățământului primar poate fi accesat AICI .
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
 • Carte de identitate părinte / tutore legal, original și copie.
 • Certificat de naștere copil, original și copie.
 • Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice, original și copie (pentru elevii care împlinesc 6 ani după 31.08.2018)
 • CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020
  • Locul de muncă al cel puțin unul dintre părinți în circumscripția școlară. Pentru a verifica dacă aparțineți circumscripției școlare clic AICI .
 • Existența unei rude (până la gradul III) care se ocupă de creșterea și supravegherea copilului care are domiciliul în circumscripția școlară
 • Calendarul înscrierii în învățământul primar 2019-2020. Pentru mai multe informații, clic AICI .
 • DOCUMENTE CARE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII SPECIFICE CRITERIILOR
  • Criteriul 1: Adeverința de la locul de muncă.
 • Criteriul 2: Actele care dovedesc gradul de rudenie (BI / CI), declarație părinți.
 • CAPACITATEA ȘCOLII GIMNAZIALE THEODOR COSTESCU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019/2020
  • 2 clasă pregătitoare - 50 de elevi
  Înapoi la cuprins