Scurt Istoric - Școala Gimnaziala Theodor Costescu Severin

Du-te la conținut
Scurt istoric

La 11 februarie 1990 a fost aprobat proiectul pentru construcția școlii, împreună cu un alt proiect pentru o școală de mai mici dimensiuni dar similară la Orșova.
Proiectul s-a numit ”Școala cu 24 de săli de clasă, sală de sport, bazin de înot și sală polivalentă”.
A fost unul dintre cele mai moderne proiecte de școli din România pentru acea vreme.
Proiectul prevedea pe lângă cele menționate și două curți interioare, iar în sălile de la parter clase în aer liber pentru activități recreative. Finalizarea și darea în folosință era prevăzută pentru data de 01.09.1991.
Construcția școlii trebuia să se facă pe fonduri provenite de la bugetul județean și realizată de Întreprinderea de Construcții Montaj - Mehedinți. Lucrările pentru această investiție județeană nu s-au putut derula din cauza lipsei de fonduri financiare. Din acest motiv a fost transferată pe bugetul MEN, apoi din nou pe bugetul județean.
Lucrările pentru clădirea școlii au fost finalizate în anul 1997, celelalte obiective au rămas în diferite stadii de construcție (sala de sport, bazinul de înot, sala polivalentă).
Școala a fost dată în folosință la 1 septembrie 1997 cu clase de elevi și cadre didactice provenite de la Școala generală nr. 15 și Școala generală nr. 8.
În anul 2010 școala intră în reabilitare totală și se realizează finalizarea lucrărilor pe fonduri europene.
Înapoi la cuprins